Konvertovaҕ

MoŇĺnosti pre konverziu vybran√©ho objektu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Otvorte ponuku zvolen√©ho objektu a zvońĺte PreviesŇ•


Na krivku

Prevedie vybran√Ĺ objekt na Bezi√©rovu krivku.

Na mnohouholník

Prevedie vybran√Ĺ objekt na mnohouholn√≠k, ńćo je uzavren√Ĺ objekt ohranińćen√Ĺ rovn√Ĺmi ńćarami. Vzhńĺad objektu sa nezmen√≠. Pokiańĺ chcete, m√īŇĺete klikn√ļŇ• prav√Ĺm tlańćidlom a zvoliŇ• UpraviŇ• body na zobrazenie zmien.

Na obrysy

Prevedie vybran√Ĺ objekt na polyg√≥n alebo skupinu polyg√≥nov. Pokiańĺ sa pri prevode vytvor√≠ skupina polyg√≥nov (napr√≠klad pri prevode textov√©ho objektu), stlańćte F3 pre vstup do skupiny, aby ste mohli jednotliv√© polyg√≥ny upraviŇ•.

Previesҕ do 3D

Prevedie vybran√Ĺ objekt na trojdimenzion√°lny (3D) objekt.

PreviesŇ• na 3D rotańćn√Ĺ objekt

Vytvor√≠ tret√≠ rozmer otońćen√≠m vybran√©ho objektu okolo jeho zvislej osy.

Na bitmapu

Prevedie vybran√Ĺ objekt na bitmapu (mrieŇĺka pixelov tvoriaca obr√°zok).

Na metas√ļbor

Prevedie vybran√Ĺ objekt na metas√ļbor - Windows Metafile Format (WMF) ten obsahuje obidvoje, bitmapov√© aj vektorov√© inform√°cie.

Please support us!