Definovať vlastnú prezentáciu

Vytvorí vlastnú prezentáciu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Prezentácia - Vlastná prezentácia a potom kliknite na Nový.


Define Custom Slide Show Dialog

Vytvorenie vlastnej prezentácie

Vyberte snímok a následne kliknite na >> alebo << pre pridanie alebo odobratie snímku zo zoznamu.

Adds an existing slide to the bottom of the Selected slides list. You need to select a slide in the Existing slides list before you can use this button.

Removes a slide from the Selected slides list. You need to choose a slide in the Selected slides list before you can use this button.

Názov

Zobrazí meno vlastnej prezentácie. Pokiaľ chcete, môžete zadať nové meno.

Existujúce snímky

Zobrazí všetky snímky v ich poradí v aktuálnom dokumente.

Vybrané snímky

Zobrazí zoznam všetkých snímok vo vlastnej prezentácii. Pokiaľ chcete, môžete zmeniť ich poradie v zozname pretiahnutím hore alebo dole.

Please support us!