Vlastné prezentácie

Definuje verziu prezentácie pomocou snímok aktuálnej prezentácie. Snímky môžete vybrať tak, aby vyhovovali potrebám vášho publika. Môžete vytvoriť toľko vlastných verzií, koľko chcete.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Prezentácia - Vlastná prezentácia


Vytvorenie vlastnej prezentácie

Custom Slide Shows Dialog

Názov prezentácie

Uvádza zoznam dostupných verzií prezentácie, ktoré sú k dispozícii.

Pre vytvorenie vlastnej prezentácie kliknite na Nová.

Použiť vlastnú prezentáciu

Runs the custom slide show you selected when you click Start. Otherwise, the entire presentation is shown.

Pre spustenie vlastnej prezentácie:

  1. Kliknite na prezentáciu v zozname a následne zvoľte Použiť vlastnú prezentáciu.

  2. Kliknite na Spustiť.

Nový

Vytvorí vlastnú prezentáciu.

Upraviť

Add, remove or reorder slides as well as change the name of the selected custom slide show.

Zmazať

Bez nutnosti potvrdenia odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Kopírovať

Creates a copy of the selected custom slide show. You can modify the name of the show by clicking Edit.

Spustiť

Runs the slide show. Ensure that Use Custom Slide Show is selected if you want to run a custom presentation.

Zatvoriť

Closes the dialog and saves all changes.

Please support us!