Custom Slide Shows

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Prezentácia - Vlastná prezentácia


Custom Slide Shows Dialog

tip

Read the help page Creating a Custom Slide Show to learn more about how to set up your own custom slide shows.


List of custom slide shows

Lists the custom slide shows that are available in the document.

Pre vytvorenie vlastnej prezentácie kliknite na Nová.

Pre spustenie vlastnej prezentácie:

  1. Select a custom slide show from the list.

  2. Kliknite na Spustiť.

Nový

Vytvorí vlastnú prezentáciu.

Upraviť

Add, remove or reorder slides as well as change the name of the selected custom slide show.

Zmazať

Bez nutnosti potvrdenia odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Kopírovať

Creates a copy of the selected custom slide show. You can modify the name of the show by clicking Edit.

Spustiť

Runs the selected custom slide show.

Zatvoriť

Closes the dialog and saves all changes.

Please support us!