Nastavenia prezentácie

Určí nastavenia prezentácie, vrátane snímku, ktorým začína, spôsobu prechádzania medzi snímkami, druhu prezentácie a nastavenia ukazovateľa.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Zvoľte Prezentácia - Nastavenia prezentácie


Presentation Dialog

OblasĹĄ

Určí, ktoré snímky budú zaradené do prezentácie.

Všetky snímky

Zahrnie všetky snímky v prezentácii.

Od:

Zadajte číslo prvého snímku.

Vlastná prezentácia

Spustí vlastnú prezentáciu, v poradí, ktoré ste zadali v nastavení Prezentácia - Vlastná prezentácia.

Režim prezentácie

Vyberte druh prezentácie.

Full screen

SnĂ­mka je zobrazenĂ˝ na celĂş obrazovku.

In a window

Prezentácia je spustená v okne programu LibreOffice.

Loop and repeat after

Znovu spustí prezentáciu po zadanom intervale pauzy. Medzi počiatočným a koncovým snímkam je zobrazený snímok pauzy. Stlačte klávesu Esc pre pozastavenie prezentácie.

Dĺžka pauzy

Zadajte interval pauzy pre prezentáciu pokiaľ sa prezentácia opäť spustí. Pokiaľ zadáte nulu prezentácia sa spustí okamžite, bez zobrazenia snímku pauzy.

ZobraziĹĄ logo

Zobrazí LibreOffice logo pri pauze. Logo sa nedá zmeniť.

MoĹľnosti

ZmeniĹĄ snĂ­mky ruÄŤne

Pokiaľ je zaškrtnuté toto políčko, snímky sa nebudú posúvať automaticky.

Viditeľný kurzor myši

Viditeľný kurzor myši počas prezentácie.

Myš ako pero

Zmení kurzor myši na pero, s ktorým môžete kresliť na snímky počas prezentácie.

note

Anything you write with the pen will appear in your slides after exiting the slideshow. The properties of the pen can be changed by choosing the Pen Width or Change pen Color command in the context menu of the running slide show.


Animacia povolená

V priebehu premietania zobraz všetky snímky animovaných súborov GIF . Pokiaľ nie je táto možnosť zvolená, bude zobrazený iba prvý snímok animovaného GIF súboru.

MeniĹĄ snĂ­mky kliknutĂ­m na pozadie

Presunie sa na ďalšiu snímku, pokiaľ kliknete na pozadie snímku.

Prezentácia vždy na popredí­

Okno LibreOffice sa počas prezentácie bude zobrazovať nad ostatnými oknami. Počas prezentácie sa žiadny iný program nezobrazí pred prezentáciou.

Viac monitorov

By default the primary display is used for slide show mode. If the current desktop is displayed on more than one display, you can select which display to use for full screen slide show mode. If the current desktop spans only one display, or if the multi display feature is not supported on the current system, you cannot select another display.

Presentation display

Vyberte displej, ktorý sa má použiť v režime prezentácie na celú obrazovku.

If the system allows the user to span a window over all available displays, you can also select "All displays". In this case the presentation is spanned over all available displays.

note

Tieto nastavenia sú uložené v používateľskej konfigurácii, nie vo vnútri dokumentu.


Please support us!