Animation Pane

Prirad√≠ efekty vybran√Ĺm objektom.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Slide Show - Custom Animation.

Na paneli Kresba kliknite na

Icon Custom Animation

Vlastn√° anim√°cia


Zoznam animácií

Zoznam anim√°ci√≠ zobrazuje vŇ°etky anim√°cie aktu√°lneho sn√≠mku.

Each list entry consists of the following two rows:

Pridaҕ

Prid√° ńŹalŇ°√≠ efekt anim√°cie pre vybran√Ĺ objekt na sn√≠mke.

Odstr√°niŇ•

Odstráni vybrané efekty animácie zo zoznamu animácii.

Zmeniҕ poradie

Kliknite na jedno z dvoch tlańćidiel pre zmenu poradia hore alebo dole v zozname.

Category

Vyberte kateg√≥riu efektov anim√°cie. K dispoz√≠cii s√ļ nasleduj√ļce kateg√≥rie:

Effect

Vyberte efekt anim√°cie.

Spustiҕ

Zobrazuje, kedy sa m√° spustiŇ• vybran√Ĺ efekt anim√°cie. K dispoz√≠cii s√ļ nasleduj√ļce moŇĺnosti spustenia:

Properties: Direction, Amount, Color, Fill color, Size, Line color, Font, Font size, Typeface

UmoŇĺn√≠ nastaviŇ• ńŹalŇ°ie vlastnosti anim√°cie. Kliknite na tlańćidlo ... pre otvorenie dial√≥gu MoŇĺnosti efektu, kde m√īŇĺete vybraŇ• a pouŇĺiŇ• vlastnosti.

Duration

Urńćuje trvanie vybran√©ho efektu anim√°cie.

Delay

O tento ńćas sa anim√°cia spust√≠ oneskorene.

Automatick√Ĺ n√°hńĺad

Vyberte pre n√°hńĺad nov√©ho alebo upraven√©ho efektu sn√≠mku, potom, ńćo ste ho priradili.

Prehraҕ

Prehr√° vybran√Ĺ efekt anim√°cie v n√°hńĺade.

Please support us!