Prechod snímku

Definuje špeciálny efekt, ktorý sa prehrá, keď počas prezentácie zobrazíte snímku.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Slide Transition.


Tip Icon

To apply the same transition effect to more than one slide, switch to the Slide Sorter, select the slides, and then choose Slide - Slide Transition.


Slide Transition

Vyberte prechod snímok, ktorý chcete pre vybrané snímky použiť.

Variant

Vyberte variáciu prechodu. Tento zoznam je k dispozícii iba pre určité prechody.

Duration

Nastavuje trvanie prechodu snímky.

Zvuk

Uvádza zoznam zvukov, ktoré je možné prehrať počas prechodu snímky.

Opakovať do ďalšieho zvuku

Vyberte pre neustále opakovanie zvuku až do spustenia nového zvukového efektu.

Prechod na ďalšiu snímku

Určí akým spôsobom bude spustený ďalší snímok.

Pri kliknutí myšou

Vyberte pre posun na ďalšiu snímku kliknutím myšou.

Automaticky po

Vyberte pre automatický posun snímku v zadanom časovom intervale. Hodnotu intervalu zadávajte v sekundách.

Apply Transition to All Slides

Použije vybraný prechod snímku na všetky snímky v prezentácii.

Prehrať

Zobrazí náhľad vybraného prechodu.

Automatický náhľad

Vyberte pokiaľ chcete vidieť prechody snímok v dokumente automaticky.

Please support us!