Kótovanie

Zmen√≠ dńļŇĺku, rozmer a ńŹalŇ°ie vlastnosti vybran√Ĺch k√≥tovac√≠ch ńćiar.

Note Icon

Pokiańĺ chcete upraviŇ• Ň°t√Ĺl ńćiary, alebo Ň°t√Ĺl Ň°ipiek ńći k√≥tovac√≠ch ńćiar, zvońĺte Form√°t - ńĆiara.


Pre prístup k tomuto príkazu...

V kontextovom menu k√≥tovacej ńćiary zvońĺte Rozmery.

On the Lines and Arrows toolbar, click the Dimension Line icon.

Icon Dimension Line

K√≥tovacia ńćiara


A Dimension Line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any Dimension Line in your drawing.

√öseńćka

Nastav√≠ vlastnosti vzdialenosti k√≥tovac√≠ch ńćiar a vod√≠tko, vzhńĺadom k sebe sam√Ĺm a z√°kladn√©mu riadku.

VzdialenosŇ• ńćiary

Urńć√≠ vzdialenosŇ• medzi k√≥tovaciu ńćiarou a z√°kladn√Ĺm riadkom (odstup od ńćiary = 0).

Previs vodiacich ńćiar

Urńć√≠ jednotne dńļŇĺku prav√©ho a ńĺav√©ho vod√≠tka od z√°kladnej ńćiary (odstup od ńćiary = 0). Kladn√© hodnoty predńļŇĺia vod√≠tka nad z√°kladn√Ĺ riadok a z√°porn√© vytvoria odstup vod√≠tok od z√°kladn√©ho riadku.

VzdialenosŇ• vodiacich ńćiar

Urńć√≠ odstup prav√©ho a ńĺav√©ho vod√≠tka zańć√≠naj√ļcich od k√≥tovacej ńćiary ku k√≥tovan√©mu objektu. Kladn√© hodnoty vytvoria medzeru medzi vod√≠tkom a objektom, z√°porn√© hodnoty vytvoria prieŇ•ah k√≥tovac√≠ch ńćar.

ńĹav√© prav√≠tko

Urńć√≠ dńļŇĺku ńĺav√©ho vod√≠tka, ktor√© zańć√≠na od k√≥tovacej ńćiary. Kladn√© hodnoty predńļŇĺi vod√≠tko smerom ku k√≥tovan√©mu objektu a z√°porn√© ud√°vaj√ļ odstup od k√≥tovan√©ho objektu..

Pravé vodítko

Urńć√≠ dńļŇĺku prav√©ho vod√≠tka, ktor√© zańć√≠na od k√≥tovacej ńćiary. Kladn√© hodnoty predńļŇĺia vod√≠tko smerom ku k√≥tovan√©mu objektu a z√°porn√© ud√°vaj√ļ odstup od k√≥tovan√©ho objektu.

K√≥tovacia ńćiara pod objektom

Obr√°ti nastavenie zadan√© v poli ńĆiara.

Desatinné miesta

Urńć√≠ pońćet desatinn√Ĺch miest pouŇĺit√Ĺch na zobrazenie vlastnost√≠ ńćiary.

Legenda

Nastaví vlastnosti popisu kótovania.

Umiestnenie textu

Urńć√≠ poz√≠ciu k√≥tovacieho textu vzhńĺadom na k√≥tovaciu ńćiaru a vod√≠tka.

Warning Icon

Polia Automaticky zvisle a Automaticky vodorovne nesm√ļ byŇ• zaŇ°krtnut√©, inak nem√īŇĺete urńćiŇ• Umiestnenie textu.


Automaticky zvisle

Urńć√≠ optim√°lnu vertik√°lnu vzdialenosŇ• pre k√≥tovac√≠ text.

AutoHorizontal

Urńć√≠ optim√°lnu horizont√°lnu poz√≠ciu pre k√≥tovac√≠ text.

ZobraziŇ• mern√© jednotky

Zobraz√≠ alebo skryje mern√© jednotky k√≥tovania. V√Ĺber jednotky m√īŇĺete uskutońćniŇ• aj prostredn√≠ctvom zoznamu.

RovnobeŇĺne s ńćiarou

Zobraz√≠ text rovnobeŇĺne alebo v pravom uhle vzhńĺadom ku k√≥tovacej ńćiare.

N√°hńĺad pońĺa

Zobraz√≠ uk√°Ňĺku aktu√°lneho v√Ĺberu.

Please support us!