Pre prístup k tomuto príkazu...


Slide Design Dialog

Návrh snímky

Zobrazí návrhy snímok, ktoré ide použiť. Vyberte návrh a pre jeho použitie na aktuálnu snímku kliknite na OK.

Zmeniť pozadie

Použije pozadie vybranej predlohy na všetky snímky v dokumente.

Zmazať nepoužívané pozadie

Odstráni z dokumentu nepoužité snímky pozadia a rozloženia prezentácie.

Načítať

Please support us!