Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Slide - Change Slide Master


Slide Design Dialog

Návrh snímky

Zobrazí návrhy snímok, ktoré ide použiť. Vyberte návrh a pre jeho použitie na aktuálnu snímku kliknite na OK.

Zmeniť pozadie

Použije pozadie vybranej predlohy na všetky snímky v dokumente.

Zmazať nepoužívané pozadie

Odstráni z dokumentu nepoužité snímky pozadia a rozloženia prezentácie.

Načítať

Displays the Load Master Slide dialog, where you can select additional slide designs.

Please support us!