Formátovať bunky

Určuje vlastnosti vybranej tabuľky, napríklad písmo, efekty písma, ohraničenie a pozadie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

On the Table Bar, click Table Properties.


Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Text

Zadajte efekty písma, ktoré chcete použiť.

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Please support us!