Čas (premenný)

Vloží aktuálny čas do snímky ako premenné pole. Čas je následne automaticky aktualizovaný pri každom opätovnom načítaní súboru.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Polia - Čas (premenný)


Pre úpravu vloženého poľa vo snímku, dvoj-kliknite na pole, umiestnite kurzor pred prvý znak v poli a zvoľte príkaz Upraviť - Polia.

Please support us!