Čas (nemenný)

Vloží aktuálny čas do snímky ako nemenné pole. Tento časový údaj sa následne už neaktualizuje.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Polia - Čas (nemenný)


Pre úpravu vloženého poľa vo snímku, dvoj-kliknite na pole, umiestnite kurzor pred prvý znak v poli a zvoľte príkaz Upraviť - Polia.

Please support us!