Dátum (premenný)

Vloží aktuálny dátum do snímky ako premenné poľa. Dátum je automaticky aktualizovaný pri každom otvorení súboru.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Polia - Dátum (premenný)


Pre úpravu vloženého poľa vo snímku, dvoj-kliknite na pole, umiestnite kurzor pred prvý znak v poli a zvoľte príkaz Upraviť - Polia.

Please support us!