Dátum (nemenný)

Vloží pole s aktuálnym dátumom do snímky. Dátum už potom neaktualizuje.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Polia - Dátum (nemenný)


Pre úpravu vloženého poľa vo snímku, dvoj-kliknite na pole, umiestnite kurzor pred prvý znak v poli a zvoľte príkaz Upraviť - Polia.

Please support us!