Polia

Zoznam najpoužívanejších polí, ktoré môžete vkladať do snímky.

Pokiaľ vo snímku chcete upraviť pole, vyberte ho a zvoľte príkaz Upraviť – Polia.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Polia


Dátum (nemenný)

Vloží pole s aktuálnym dátumom do snímky. Dátum už potom neaktualizuje.

Dátum (premenný)

Vloží aktuálny dátum do snímky ako premenné poľa. Dátum je automaticky aktualizovaný pri každom otvorení súboru.

Čas (nemenný)

Vloží aktuálny čas do snímky ako nemenné pole. Tento časový údaj sa následne už neaktualizuje.

Čas (premenný)

Vloží aktuálny čas do snímky ako premenné pole. Čas je následne automaticky aktualizovaný pri každom opätovnom načítaní súboru.

Autor

Vloží priezvisko a krstné meno z karty údajov o používateľovi LibreOffice do aktívneho snímku.

Číslo stránky

Inserts the page number into the current slide or page. If you want to add a page number to every slide, choose View - Master and insert the page number field. To change the number format, choose - Properties - Page tab and then select a format from the list in the Layout Settings area.

Názov súboru

Vloží meno aktívneho súboru. Meno sa zobrazí iba pokiaľ súbor uložíte.

Please support us!