Súhrnný snímok

Vytvorí nový snímok, ktorý obsahuje odrážkový zoznam z titulov snímok, ktoré sú za aktuálne vybraným snímkam. Súhrnný snímok je následne nato vložený na koniec prezentácie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Sumárny snímok


Please support us!