Rozšíriť snímku

Vytvorí nový snímok z každého hlavného nadpisu osnovy (jedna úroveň pod titulom v hierarchii nadpisov) vo vybranej snímke. Vybraný nadpis sa automaticky stane titulom nového snímku. Všetky nadpisy pod najvyššou úrovňou z originálneho snímku sú v novej snímke posunuté o jednu úroveň vyššie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Rozšíriť snímku


Príkaz Rozšíriť snímku môžete použiť iba pokiaľ návrh snímku obsahuje titul alebo objekt osnovy.

Pokiaľ chcete zachovať pôvodný snímok, zvoľte Úpravy - Späť.

Please support us!