Vložiť text

Vloží text z ASCII, RTF alebo HTML súboru do aktívneho snímku.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose

Na paneli Vložiť kliknite na

Icon Insert Slide from File


The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.

Zobrazí zoznam

Vyberte text, ktorý chcete vložiť zo zoznamu.

Odkaz

Vloží text ako odkaz. Pokiaľ sa zdrojový súbor zmení, odkazy sú automaticky aktualizované.

Please support us!