Insert /Objects from File

Umožní vám vložiť celý súbor alebo iba jeho časť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose

Na paneli Vložiť kliknite na

Icon Insert Slide from File


Insert from File dialog

Pre vloženie vybranej časti súboru:

  1. Click the plus sign next to the file name and select the elements you want to insert. Hold down to add to or Shift to expand your selection.

  2. Pokiaľ chcete vložiť text ako odkaz, zvoľte Odkaz.

  3. Kliknite na OK.

  4. V okne výzvy vyberte Áno pre prispôsobenie veľkosti prvkov snímku alebo Nie pre zachovanie originálnej veľkosti prvkov.

Odkaz

Vloží súbor alebo časti súboru ako odkazy, ktoré sa automaticky obnovujú pokiaľ sa zdrojový súbor zmení.

Zmazať nepoužívané pozadie

Predlohy stránky, ktoré sa nepoužili nebudú vložené.

Please support us!