Edit Snap Line / Point

Nastaví pozície vybraných prichytávacích bodov alebo prichytávacích čiar relatívne k ľavému hornému rohu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Vyberte záchytný bod alebo čiaru, otvorte Kontextové menu a zvoľte Upraviť záchytný bod/čiaru


Snap Object Dialog

Odstrániť prichytávací bod/čiaru

Odstráni prichytávací bod alebo čiaru.

Please support us!