Snap Point/Line

Vloží riadiaci bod alebo riadiacu čiaru (známu tiež ako vodítko), ktoré vám umožnia rýchle zarovnávať objekty. Riadiaci body a čiary sa pri tlačení nezobrazujú.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Otvorte miestne menu a zvoľte Vložiť záchytný bod/čiaru


tip

Vodiacu čiaru vytvoríte ťahom pravítka na stránku. Pre jej odstránenie ju pretiahnete naspäť na pravítko.


Nakreslite alebo presuňte objekt k prichytávaciemu bodu/čiare pre jeho uchytenie.

To set the snap range, choose in the Options dialog box.

Snap Object Dialog

Umiestnenie

Zadajte umiestnenie vybraného prichytávacieho bodu alebo čiary relatívne vzhľadom k ľavému hornému rohu stránky.

note

Prichytávací bod alebo čiaru môžete do nového umiestnenia taktiež jednoducho pretiahnuť.


Os x

Zadajte koľko miesta chcete medzi prichytávacím bodom, čiarou a ľavým okrajom strany.

Os y

Zadajte koľko miesta chcete medzi prichytávacím bodom, čiarou a horným okrajom strany.

Typ

Určite druh prichytávacieho objektu, ktorý chcete vložiť.

Bod

Vloží prichytávací bod.

Zvislé

Vloží zvislú vodiacu čiaru.

Vodorovne

Vloží vodorovnú vodiacu čiaru.

Please support us!