Master Slide Layout

Pridá alebo odstráni zástupné symboly hlavičky, päty, dátumu a čísla snímky do rozloženia predlohy snímok.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Slide - Master Elements.


Master Layout Dialog

Zástupné znaky

HlaviÄŤka

Na predlohu poznámok pridá zástupný symbol záhlavia.

Dátum/čas

Na predlohu snímok pridá zástupný symbol dátumu a času.

Päta

Na predlohu snímok pridá zástupný symbol päty.

ÄŚĂ­slo snĂ­mky

Na predlohu snímok pridá zástupný symbol čísla snímky.

Please support us!