Zoraďovač snímok

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Zoraďovač snímok


Zmena poradia snímok

Používanie klávesových skratiek v LibreOffice Impress

Please support us!