Osnova

Prepne do náhľadu Osnova, v ktorom môžete snímky preusporiadať a môžte upravovať ich položky a záhlavia.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Outline.


Panel Formátovanie textu obsahuje nasledujúce ikonky na úpravu položiek snímku: O úroveň vyššie, O úroveň nižšie, Posunúť hore a Posunúť dole. Pokiaľ chcete usporiadať položky snímok pomocou klávesnice, uistite sa, že máte kurzor na začiatku položky a stlačte Tab na posunutie o jednu úroveň nižšie v hierarchii. Na posunutie o jednu úroveň vyššie stlačte Shift+Tab.

Najvyššia úroveň zodpovedá titulu snímku a nižšie úrovne zodpovedajú nadpisom v snímkach.

Please support us!