Delenie slov

Bežné príkazy pre snímky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Prezentácie


Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Rozloženie snímku

Opens a submenu with slide layouts.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Duplikovať snímku

Vloží kópiu snímku za aktuálny snímok.

Rozšíriť snímku

Vytvorí nový snímok z každého hlavného nadpisu osnovy (jedna úroveň pod titulom v hierarchii nadpisov) vo vybranej snímke. Vybraný nadpis sa automaticky stane titulom nového snímku. Všetky nadpisy pod najvyššou úrovňou z originálneho snímku sú v novej snímke posunuté o jednu úroveň vyššie.

Prezentácia

Starts your slide show.

Please support us!