Pravítko

Zobrazí alebo skryje pravítka z horného a ľavého okraja pracovnej plochy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Pravítko


Pravítkamôžete využiť na jednoduchšie umiestňovanie objektov na pracovnej ploche, na zadanie odsadenia pri odsekoch, alebo z nich môžete vyťahovať na snímku vodítka.

Please support us!