Upraviť polia

Upraví vlastnosti vloženého poľa. Na úpravu vloženého poľa dvoj-kliknite naňho.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Upraviť - Polia


Typ poľa

Nastaví typ poľa.

Nemenný

Zobrazí obsah poľa pri jeho vložení.

Premenný

Zobrazí aktuálnu hodnotu poľa.

Jazyk

Vyberte jazyk pre pole.

Formát

Vyberte formát zobrazenia poľa.

Please support us!