Zatmavenie

Vytvorí nové tvary a rovnomerne ich rozmiestni medzi dva objekty.

LibreOffice vykresl√≠ s√©riu prechodov√Ĺch tvarov medzi dvoma objektmi, ktor√© ste predt√Ĺm vybrali. V√Ĺsledky s√ļ zl√ļńćen√© v zoskupen√≠ tvarov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only)


Nastavenia

Nastav√≠ moŇĺnosti prechodu tvarov.

Prírastky

Urńćuje końĺko tvarov sa m√° vytvoriŇ• medzi zadan√Ĺmi objektmi.

Atrib√ļty zatmavenia

Aplikuje prechod medzi tvarmi na ich vlastnosti, tj. v√Ĺplne a ńćiary. Napr√≠klad, pokiańĺ maj√ļ obidva objekty odliŇ°n√ļ farbu, vytvor√≠ sa medzi nimi farebn√Ĺ prechod.

Rovnak√° orient√°cia

Vykon√° plynul√Ĺ prechod medzi vybran√Ĺmi tvarmi.

Please support us!