Odstrániť vrstvu

Odstráni aktuálnu vrstvu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open the context menu of an inserted layer, then choose Delete Layer.


Please support us!