Duplicate

Makes one or more copies of a selected object.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - Duplicate.

Shift+F3


Duplicate dialog

Duplikovanie objektov

Pońćet k√≥pi√≠

Zadajte poŇĺadovan√Ĺ pońćet k√≥pi√≠.

Hodnoty pre v√Ĺber

Icon Values

Enters the width and the height values of the selected object in the X axis and the Y axis boxes respectively as well as the fill color of the object in the Start box. The rotation angle of the selected object is not entered.

Umiestnenie

Nastav√≠ polohu a otońćenie k√≥pie s ohńĺadom na vybran√Ĺ objekt.

Os x

Zadajte vodorovn√ļ vzdialenosŇ• medzi stredom vybran√©ho objektu a stredom duplik√°tu objektu. Kladn√© hodnoty posun√ļ duplik√°t doprava a z√°porn√© hodnoty posun√ļ duplik√°t dońĺava.

Os y

Zadajte vertik√°lnu vzdialenosŇ• medzi stredom vybran√©ho objektu a stredom duplik√°tu objektu. Kladn√© hodnoty posun√ļ duplik√°t nadol a z√°porn√© hodnoty posun√ļ duplik√°t nahor.

Uhol

Enter the angle (0 to 359 degrees) by which you want to rotate the duplicate object. Positive values rotate the duplicate object in a clockwise direction and negative values in a counterclockwise direction.

Zv√§ńćŇ°enie

Nastav√≠ veńĺkosŇ• k√≥pie objektu.

҆√≠rka

Zadajte veńĺkosŇ•, o ktor√ļ chcete zv√§ńćŇ°iŇ• alebo zmenŇ°iŇ• Ň°√≠rku duplikovan√©ho objektu.

V√ĹŇ°ka

Zadajte veńĺkosŇ•, o ktor√ļ chcete zv√§ńćŇ°iŇ• alebo zmenŇ°iŇ• v√ĹŇ°ku duplikovan√©ho objektu.

Farby

Nastav√≠ farby pre vybran√Ĺ objekt a jeho duplik√°t. Pokiańĺ vytvor√≠te viac ako jednu k√≥piu, bud√ļ tieto farby definovaŇ• zańćiatońćn√Ĺ a koncov√Ĺ bod farebn√©ho prechodu.

Spustiҕ

Vyberte farbu pre vybran√Ĺ objekt.

Koniec

Choose a color for the duplicate object. If you are making more than one copy, this color is applied to the last copy.

҆tandardn√Ĺ

Obnov√≠ hodnoty zobrazen√© v dial√≥govom okne do v√Ĺchodiskov√©ho stavu po inŇ°tal√°cii.

warning

Potvrdenie sa nezobraz√≠ sk√īr, ako s√ļ op√§tovne nahran√© Ň°tandardn√© hodnoty.


Please support us!