Navig√°tor

Otvor√≠ navig√°tor, kde m√īŇĺete r√Ĺchlo preskońćiŇ• na ńŹalŇ°ie sn√≠mky alebo prech√°dzaŇ• medzi otvoren√Ĺmi s√ļbormi.

Navig√°tor m√īŇĺete ukotviŇ•, ńć√≠m sa prichyt√≠ k okraju pracovn√©ho priestoru.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Tip Icon

Na otvorenie Navig√°tora pri spustenej prezent√°cii stlańćte Ctrl+Shift+F5.


Ukazovateńĺ

Prepne ukazovateńĺ myŇ°i na pero, s ktor√Ĺm si m√īŇĺete p√≠saŇ• do sn√≠mok v priebehu prezent√°cie. Jeho farba sa ned√° meniŇ•

Icon

Ukazovateńĺ

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

Sp√īsob pretiahnutia

Presun√ļŇ• sn√≠mky a pomenovan√© objekty do akt√≠vnej sn√≠mky. M√īŇĺete vloŇĺiŇ• iba sn√≠mky a pomenovan√© objekty z uloŇĺen√©ho s√ļboru. Pomenovan√© objekty m√īŇĺete vkladaŇ• iba ako k√≥pie.

Icon

VloŇĺiŇ• ako hypertextov√Ĺ odkaz

Ikonka

VloŇĺiŇ• ako odkaz

Icon

VloŇĺiŇ• ako k√≥piu

VloŇĺiŇ• ako hypertextov√Ĺ odkaz

Do akt√≠vneho sn√≠mku bude vkladaŇ• sn√≠mky formou hypertextov√©ho odkazu (URL).

VloŇĺiŇ• ako odkaz

Do akt√≠vneho sn√≠mku vloŇĺ√≠ sn√≠mky formou odkazu.

VloŇĺiŇ• ako k√≥piu

VloŇĺ√≠ k√≥piu sn√≠mku alebo pomenovan√©ho objektu do aktu√°lneho sn√≠mku.

Zobraziҕ tvary

V podponuke si m√īŇĺete zvoliŇ• medzi zobrazen√≠m vŇ°etk√Ĺch tvarov alebo iba vymenovan√Ĺch tvarov. Tvary v zozname m√īŇĺete preskupiŇ• pretiahnut√≠m. KeńŹ nastav√≠te kurzor do sn√≠mky a stlańć√≠te kl√°vesu Tab, oznańć√≠ sa ńŹalŇ°√≠ tvar v urńćenom porad√≠.

Existuj√ļce sn√≠mky

Zoznam dostupn√Ĺch sn√≠mok. Dvakr√°t kliknite na sn√≠mku, aby sa stala akt√≠vnou.

Otvorené dokumenty

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Please support us!