Navigátor

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

Navigátor môžete ukotviť, čím sa prichytí k okraju pracovného priestoru.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Tip Icon

Na otvorenie Navigátora pri spustenej prezentácii stlačte Ctrl+Shift+F5.


Ukazovateľ

Prepne ukazovateľ myši na pero, s ktorým si môžete písať do snímok v priebehu prezentácie. Jeho farba sa nedá meniť

Icon

Ukazovateľ

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

Spôsob pretiahnutia

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

Vložiť ako hypertextový odkaz

Ikonka

Vložiť ako odkaz

Icon

Vložiť ako kópiu

Vložiť ako hypertextový odkaz

Do aktívneho snímku bude vkladať snímky formou hypertextového odkazu (URL).

Vložiť ako odkaz

Do aktívneho snímku vloží snímky formou odkazu.

Vložiť ako kópiu

Vloží kópiu snímku alebo pomenovaného objektu do aktuálneho snímku.

Zobraziť tvary

V podponuke si môžete zvoliť medzi zobrazením všetkých tvarov alebo iba vymenovaných tvarov. Tvary v zozname môžete preskupiť pretiahnutím. Keď nastavíte kurzor do snímky a stlačíte klávesu Tab, označí sa ďalší tvar v určenom poradí.

Existujúce snímky

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

Otvorené dokumenty

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Please support us!