Pozadie

Definuje pozadie pre jednu alebo viac strán dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Background tab


Voľby tohto dialógového okna sú uvedené tu.

Please support us!