Menu Formát

V kontextovom menu kótovacej čiary zvoľte Rozmery.

On the Lines and Arrows toolbar, click the Dimension Line icon.

V dokumentu Draw kliknite pravým tlačidlom na záložku vrstvy a zvoľte Upraviť vrstvu

Zvoľte Formát - Vrstva (len LibreOffice Draw)

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!