Menu Vložiť

Zvoľte Vložiť - Duplikovať snímku

Zvoľte Vložiť - Rozšíriť snímku

Zvoľte Vložiť - Sumárny snímok

Choose Insert - Layer

Open context menu of layer tabs - choose Insert Layer

Zvoľte Vložiť - Záchytný bod/čiaru (len LibreOffice Draw)

Otvorte miestne menu a zvoľte Vložiť záchytný bod/čiaru

Vyberte záchytný bod alebo čiaru, otvorte Kontextové menu a zvoľte Upraviť záchytný bod/čiaru

Choose Insert - Table

Na paneli Vložiť kliknite na

Icon Insert Table

Table

Choose

Na paneli Vložiť kliknite na

Ikonka

Zvoľte Vložiť - Polia

Zvoľte Vložiť - Polia - Dátum (nemenný)

Zvoľte Vložiť - Polia - Dátum (premenný)

Zvoľte Vložiť - Polia - Čas (nemenný)

Zvoľte Vložiť - Polia - Čas (premenný)

Zvoľte Vložiť - Polia - Názov súboru

Zvoľte Vložiť - Polia - Autor

Zvoľte Vložiť - Polia - Názov súboru

Please support us!