Menu Upraviť

Zvoľte Upraviť - Opakovať

Shift+F3

Zvoľte Upraviť - prechod tvarov (len v LibreOffice Draw)

Zvoľte Upraviť - Zmazať snímku

Open the context menu of an inserted layer, then choose Delete Layer

Zvoľte Upraviť - Polia

Kliknite na ikonu Záchytné body na paneli Kresba.

Please support us!