Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Text.


Zvuk

Zmení vybraný text na tučný. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo označené tučne. Ak je slovo alebo výber už tučné, bude toto formátovanie odstránené.

Tieň

Zmení vybraný text na šikmý. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo zmenené na šikmé. Ak je slovo alebo výber už šikmé, bude toto formátovanie odstránené.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Opustiť zoskupenie

Prečiarkne alebo zruší prečiarknutie označeného textu alebo slova, v ktorom sa nachádza kurzor.

Overline

Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.

Všeobecné

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text nad základnú čiaru.

Popis

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text pod základnú čiaru

Shadow

Pridá tieň vrhaný smerom dole a napravo od vybraných znakov.

Outline

Zobrazí obrys vybraných znakov. Tento efekt nefunguje pri každom písme.

UPPERCASE

Changes the selected lowercase characters to uppercase characters.

lowercase

Changes the selected uppercase characters to lower characters.

Cycle Case

Cycles the case of the selected characters between Title Case, Sentence case, UPPERCASE and lowercase.

Sentence case

Changes the first letter of the selected characters to an uppercase character.

Capitalize Every Word

Changes the first character of each selected word to an uppercase character.

tOGGLE cASE

Toggles case of all selected characters.

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Half-width

Changes the selected Asian characters to half-width characters.

Full Width

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Changes the selected Asian characters to Hiragana characters.

Katakana

Changes the selected Asian characters to Katakana characters.

Please support us!