Otestovať nastavenia účtu

When you enter settings on the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, you can click the Test Settings button to test your settings.

(Results list box)

In the top list box you will see the results of the test session.

Chyby

V zozname Chyby sa zobrazí vysvetlenie prípadných chýb pri overovaní nastavení.

Zastaviť

Click the Stop button to stop a test session manually.

Please support us!