Autentifikácia servera

On the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, click the Server Authentication button to specify the server security settings.

The outgoing mail server (SMTP) requires authentication

Povoľuje autentifikáciu, ktorá je potrebná na odosielanie e-mailov prostredníctvom protokolu SMTP.

The outgoing mail server (SMTP) requires separate authentication

Zvoľte túto možnosť, ak SMTP server vyžaduje používateľské meno a heslo.

Používateľské meno

Zadajte používateľské meno pre SMTP server.

Heslo

Zadajte heslo k používateľskému menu.

The outgoing mail server uses the same authentication as the incoming mail server.

Vyberte, či sa vyžaduje, aby ste si e-maily prečítali skôr, ako budete môcť e-maily odosielať. Táto metóda sa nazýva aj „SMTP po POP3“.

Server name

Zadajte názov servera poštového servera POP3 alebo IMAP.

Port

Zadajte port na serveri POP3 alebo IMAP.

POP 3

Určuje, že server prichádzajúcej pošty používa POP3.

IMAP

Určuje, že server prichádzajúcej pošty používa IMAP.

Používateľské meno

Zadajte meno používateľa servera IMAP.

Heslo

Zadajte heslo.

Please support us!