Trusted Sources

Specifies the macro security settings for trusted certificates and trusted file locations.

Dôveryhodné certifikáty

Zoznam dôveryhodných certifikátov.

Zobraziť

Otvorí dialógové okno Zobraziť certifikát pre vybraný certifikát.

Odstrániť

Odstráni vybraný certifikát zo zoznamu dôveryhodných certifikátov.

Dôveryhodné umiestnenia súborov

Makrá v dokumentoch sa spustia, len ak boli otvorené z jednej z nasledujúcich lokalít.

Pridať

Otvorí dialógové okno na výber priečinka. Určite priečinok, z ktorého chcete povoliť spúšťanie makier.

Odstrániť

Odstráni vybraný priečinok zo zoznamu dôveryhodných umiestnení.

Please support us!