Security Level

Select the macro security level from one of four options. The options differ according to the security level. Macros that are allowed to run on a higher security level are also allowed to run in all lower levels.

Very high

Only macros from trusted file locations are allowed to run. All other macros, regardless of whether they are signed or not, are disabled.

Dôveryhodné umiestnenia môžete určiť na karte Dôveryhodné zdroje. Je povolené spustiť makrá v súboroch z dôveryhodných umiestnení.

Vysoká

Only macros from trusted sources and signed macros (from any source) are allowed to run. Macros that are neither from a trusted source nor signed are disabled.

Dôveryhodné zdroje môžete určiť na karte Dôveryhodné zdroje. Je povolené spustiť len podpísané makrá z dôveryhodných zdrojov. Tiež je povolené spustiť akékoľvek makro z dôveryhodného umiestnenia súborov.

Stredný

Confirmation required before executing macros from unknown sources.

Dôveryhodné zdroje môžete určiť na karte Dôveryhodné zdroje. Je povolené spustiť podpísané makrá z dôveryhodných zdrojov. Tiež je povolené spustiť akékoľvek makro z dôveryhodného umiestnenia. Akékoľvek iné makrá treba potvrdiť.

Low (not recommended)

All macros will be executed without confirmation. Use this setting only if you are certain that all documents that will be opened are safe.

Makro môže byť nastavené na automatické spustenie a môže vykonávať potenciálne nebezpečné akcie, napr. zmazanie či premenovanie súborov. Ak otvárate dokumenty iných autorov, neodporúčame toto nastavenie aktivovať.

Please support us!