Class Path

You use this dialog to add folders and archives to the Java class path. These paths are valid for any JRE that you start.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Assigned folders and archives

Určuje umiestnenie tried Java a knižníc tried Java. Nová cesta k triedam bude platná po reštartovaní LibreOffice.

Warning Icon

Java classes that are accessed through the classpath do not undergo a security check.


Add Archive

Vyberte archív vo formáte jar alebo zip, ktorý chcete pridať do cesty k triedam.

Add Folder

Vyberte priečinok, ktorý chcete pridať do cesty k triedam.

Odstrániť

Ak chcete odstrániť objekt z cesty k triedam, vyberte v zozname archív alebo priečinok a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Please support us!