Cesty

Specifies the support options for Java applications in LibreOffice, including which Java Runtime Environment (JRE) to use. It also specifies whether to use experimental (unstable) features such as macro recording and access expert configuration.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Options Advanced Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Možnosti pre Java

note

The current list of LibreOffice modules and resources that depends on Java is available in the wiki.


Use a Java runtime environment

Umožňuje spúšťať aplikácie Java v LibreOffice. Keď sa aplikácia Java pokúsi získať prístup na váš pevný disk, otvorí sa výzva.

Java runtime environments (JRE) already installed:

Vyberte JRE, ktoré chcete použiť. Na niektorých systémoch musíte chvíľu počkať, než sa zoznam naplní. Na niektorých systémoch musíte reštartovať LibreOffice, aby sa zmeny prejavili. Cesta k JRE je zobrazená pod zoznamom.

You can override the default JRE of the operating system with one of the following alternatives:

Pridať

Pridá cestu ku koreňovému adresáru JRE na vašom počítači. Cesta sa nastavuje v nasledujúcom dialógovom okne.

Parametre

Opens the Java Start Parameters dialog.

Class Path

Opens the Class Path dialog.

Optional Features

Povoliť experimentálne funkcie

Enables features that are not yet complete or may contain known bugs. The list of these features is different version by version, or even it can be empty.

Povoliť záznam makier

Enables macro recording. The Tools - Macros - Record Macro menu item is available.

Expertné nastavenia

Otvorí dialógové okno Expertné nastavenia s pokročilými nastaveniami a konfiguráciou LibreOffice.

Please support us!