Expertné nastavenia

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Options - LibreOffice - Advanced - Open Expert Configuration.


Otvor√≠ dial√≥gov√© okno Expertn√© nastavenia s pokrońćil√Ĺmi nastaveniami a konfigur√°ciou LibreOffice. Dial√≥gov√© okno Expertn√© nastavenia spr√≠stupŇąuje pouŇĺ√≠vateńĺovi stovky nastaven√≠ LibreOffice. V√§ńćŇ°ina z nich pritom nie je k dispoz√≠cii v pouŇĺ√≠vateńĺskom rozhran√≠ ani v dial√≥gov√Ĺch okn√°ch.

Warning Icon

The Expert Configuration dialog lets you access, edit and save configuration preferences that can harm your LibreOffice user profile. It can turn the user profile of LibreOffice unstable, inconsistent or even unusable. Proceed only if you know what you are doing.


Tip Icon

The expert configuration does not modify the LibreOffice system installation in your computer.


Text search entry area

Zadajte preferenciu, ktor√ļ chcete zobraziŇ• v textovej oblasti. Potom kliknite na tlańćidlo HńĺadaŇ•.

Search button

Kliknut√≠m vyhńĺad√°te text predvońĺby v strome predvolieb.

Preferences tree

V stromovom usporiadan√≠ sa hierarchicky zobrazuje zoznam predvolieb. Ak chcete otvoriŇ• poloŇĺku niŇĺŇ°ej √ļrovne, dvakr√°t kliknite na znak (+). KeńŹ je predvońĺba viditeńĺn√° v strome, m√īŇĺete ju upraviŇ•.

N√°zov predvońĺby

The name of the preference.

Vlastnosҕ

Shows the name of the property of the preference.

Typ

Defines the type of the property. Valid types are:

Hodnota

Current value of the property.

Upraviҕ

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno na √ļpravu preferenci√≠.

tip

Double-click in the preference row to edit current string and long values or toggle boolean types.


Obnoviҕ

V tomto dial√≥govom okne zruŇ°√≠te doterajŇ°ie zmeny.

Please support us!