Vypočítať

Defines how the connections to data sources are pooled.

The Connections facility allows you to stipulate that connections that are no longer needed are not deleted immediately, but are kept free for a certain period of time. If a new connection to the data source is needed in that period, the free connection can be used for this purpose.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


Zdieľanie spojení

Zdieľanie pripojenia zapnuté

Určuje, či sú spojenia zdieľané.

Drivers known in LibreOffice

Displays a list of defined drivers and connection data.

Current driver

The currently selected driver is displayed below the list.

Povoliť zdieľanie pre tento ovládač

Select a driver from the list and mark the Enable pooling for this driver checkbox in order to pool its connection.

Timeout (sekundy)

Nastavte čas v sekundách, po ktorom sa zdieľané spojenie uvoľní. Čas môže byť kdekoľvek medzi 30 a 600 sekundami.

Please support us!