Cesty

Defines the typographic default settings for Asian text.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - Language Settings - Asian Layout.


Options Asian Dialog Image

Previs

Defines the default settings for kerning between individual characters.

Western text only

Určuje, že previs bude použitý len pre západný text.

Western text and Asian punctuation

Určuje, že previs bude použitý pre západný text i ázijskú interpunkciu.

Rozostup znakov

Defines the default settings for character spacing in Asian texts, cells, and drawing objects.

No compression

Určuje, že sa nepoužije žiadna kompresia.

Compress only punctuation

Komprimuje sa iba interpunkcia.

Komprimovať ~interpunkciu a japonskú Kana

Komprimuje sa interpunkcia a japonská Kana.

Prvé a posledné znaky

Defines the default settings for 'first' and 'last' characters. In the dialog that appears when you choose Format -Asian Typography, you can specify whether the list of forbidden characters applies to those at the beginning or end of a line in a paragraph.

Jazyk

Určuje jazyk, pre ktorý chcete nastaviť prvý a posledný znak.

Východzie

When you mark Default, the following two text boxes are filled with the default characters for the selected language:

Nie na začiatku riadku:

Určuje znaky, ktoré by sa nemali objaviť na začiatku riadku. Ak je tu uvedený znak pridaný na začiatok riadku za jeho zalomením, automaticky sa presunie na koniec predchádzajúceho riadku. Napríklad výkričník na konci vety, pokiaľ je súčasťou zoznamu Nie na začiatku riadku, sa nikdy na začiatku riadku nezobrazí.

Nie na konci riadku:

Určuje znaky, ktoré by sa nemali objaviť na konci riadku. Ak je tu uvedený znak pridaný na koniec riadku pred jeho zalomením, automaticky sa presunie na začiatok nasledujúceho riadku. Napríklad označenie meny, pokiaľ je súčasťou zoznamu Nie na konci riadku, sa nikdy na konci riadku nezobrazí.

Please support us!