Chart options

Defines the general settings for charts.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose - Charts.


Cesty

Assigns colors to the data rows. The settings only apply for all newly created charts.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!