Nastavenia

Určuje nastavenia vzorcov, ktoré sú platné pre všetky dokumenty.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a Math document, choose - LibreOffice Math - Settings.


Možnosti tlače

Nadpis

Určuje, či chcete do výtlačku zahrnúť tiež názov dokumentu.

Text vzorca

Specifies whether to include the contents of the Commands window at the bottom of the printout.

Okraj

Vo výtlačku umiestni okolo vzorca tenký rámček. Názov a Text vzorca budú orámované len vtedy, ak bude zaškrtnuté zodpovedajúce pole.

Formát tlače

Pôvodná veľkosť

Vytlačí vzorec bez úpravy aktuálnej veľkosti písma.U väčších vzorcov môže dôjsť k orezaniu časti textu.

Prispôsobiť veľkosti

Umiestni legendu vľavo vedľa grafu. The real size will be determined by the used paper format.

Nastavenie mierky

Zmenší alebo zväčší veľkosť vytlačeného vzorca o určený faktor zväčšenia. Zadajte požadovaný faktor zväčšenia priamo do poľa Nastavenie mierky alebo nastavte hodnotu pomocou tlačidiel so šípkami.

Other options

Presunie kurzor na koniec aktuálneho riadku.

Určuje, že tieto zástupné znaky medzier budú odstránené, ak sa nachádzajú na konci riadku. V starších verziách LibreOffice pridanie takýchto znakov na koniec riadku zabránilo odrezaniu pravého okraja vzorca počas tlače.

Vložiť len použité symboly (menšia veľkosť súboru)

So vzorcom sa uložia len symboly, ktoré sú vo vzorci použité. V starších verziách LibreOffice boli všetky symboly uložené s každým vzorcom.

Please support us!