LibreOffice Math Options

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math. You can also call the dialog by clicking the Options button in the Print dialog. The settings you define in the dialog will be permanent settings, whereas the settings in the Print dialog are only valid for the current document.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Open a Math document, choose - LibreOffice Math.


Cesty

Určuje nastavenia vzorcov, ktoré sú platné pre všetky dokumenty.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!