LibreOffice Math Options

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math. You can also call the dialog by clicking the Options button in the Print dialog. The settings you define in the dialog will be permanent settings, whereas the settings in the Print dialog are only valid for the current document.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a Math document, choose - LibreOffice Math.


Cesty

Urńćuje nastavenia vzorcov, ktor√© s√ļ platn√© pre vŇ°etky dokumenty.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!