LibreOffice Draw Options

Defines the global settings for drawing documents, including the contents to be displayed, the scale to be used, the grid alignment and the contents to be printed by default.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Open a drawing document, choose - LibreOffice Draw.


Cesty

Určuje všeobecné nastavenia pre prezentácie alebo kresby.

Cesty

Nastaví alternatívne režimy zobrazenia. Výberom alternatívneho zobrazenia môžete pri úprave prezentácie zrýchliť zobrazovanie na obrazovke.

Cesty

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Cesty

Nastavenie tlače pre prezentácie a kresby.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!