LibreOffice Draw Options

Defines the global settings for drawing documents, including the contents to be displayed, the scale to be used, the grid alignment and the contents to be printed by default.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a drawing document, choose - LibreOffice Draw.


Cesty

Urńćuje vŇ°eobecn√© nastavenia pre prezent√°cie alebo kresby.

Cesty

Nastav√≠ alternat√≠vne reŇĺimy zobrazenia. V√Ĺberom alternat√≠vneho zobrazenia m√īŇĺete pri √ļprave prezent√°cie zr√ĹchliŇ• zobrazovanie na obrazovke.

Cesty

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Cesty

Nastavenie tlańće pre prezent√°cie a kresby.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!