Cesty

Nastavenie tlače pre prezentácie a kresby.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Print.


Impress Print Options Dialog

Tlač

Defines additional elements to be printed on the page margin.

Názov strany

Určuje, či sa tlačí názov strany.

Dátum

Určuje, či sa tlačí aktuálny dátum.

Čas

Určuje, či sa tlačí aktuálny čas.

Skryté strany

Určuje, či sa majú tlačiť strany, ktoré sú v prezentácii skryté.

Kvalita

See also Printing in Black and White.

Východzie

Určuje, že chcete tlačiť v pôvodných farbách.

Stupne šedej

Určuje, že chcete farby tlačiť v odtieňoch šedej.

Čierno-biela

Určuje, že dokument chcete vytlačiť čiernobielo.

Možnosti strany

Define additional options for printing the pages.

Východzie

Určuje, že pri tlači sa nemá meniť mierka stránok.

Prispôsobiť veľkosti strany

Ak je toto pole zaškrtnuté, objekty, ktoré sú mimo rozsah tlače aktuálnej tlačiarne, sa zmenší tak, aby ich bolo možné vytlačiť na papier v tlačiarni.

Dlaždice

Strany sa vytlačia ako dlaždice. Ak sú strany alebo snímky menšie ako papier, vytlačí sa na jeden list papiera viac strán alebo snímok.

Brožúra

Select the Brochure option to print the document in brochure format. You can also decide if you want to print the front, the back or both sides of the brochure.

Písmo

Select Front to print the front of a brochure.

Späť

Select Back to print the back of a brochure.

Paper tray from printer settings

Určuje, že ako zásobník papiera sa použije zásobník určený v nastavení tlačiarne.

Please support us!