Cesty

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Grid.


Cesty

Určuje nastavenie pre mriežku na stránkach dokumentov. Táto mriežka pomáha určiť presné umiestnenie objektov. Tiež môžete použiť 'magnetickú' záchytnú mriežku.

If you have activated the snap grid but wish to move or create individual objects without constraining them, keep the Shift key pressed to deactivate this function for as long as needed.

Rozlíšenie

Vodorovne

Určuje mernú jednotku rozostupov medzi bodmi mriežky na osi X.

Zvislé

Určuje mernú jednotku rozostupov medzi bodmi mriežky na osi Y.

Pododdiel

Vodorovne

Zadajte počet medzier medzi bodmi mriežky na osi X.

Zvislé

Zadajte počet medzier medzi bodmi mriežky na osi Y.

Synchronizovať osi

Určuje, či sa zmeny nastavenia mriežky prejavia v oboch osiach symetricky. Rozlíšenie a rozdelenie pre osi X a Y zostávajú rovnaké.

Zachytiť

To snap guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

You can also define this setting by using the icon, which is available in the Options bar in a presentation or drawing document.

To the page margins

Určuje, či sa okraj grafického objektu zachytí na najbližší okraj strany.

Vloží prázdnu stranu za vybranú stranu.

In a presentation or drawing document, this function can also be accessed with the icon in the Options bar.

To object frame

Určuje, či sa okraj grafického objektu zarovná na okraj najbližšieho grafického objektu.

Táto kategória obsahuje maticové funkcie.

In a presentation or drawing document, this function can also be accessed with the icon in the Options bar.

To object points

Určuje, či sa okraj grafického objektu zarovná k bodom najbližšieho grafického objektu.

Vloží prázdnu stranu za vybranú stranu.

In a presentation or drawing document, this function can also be accessed with the icon in the Options bar.

Oblasť zachytenia

Defines the snap distance between the mouse pointer and the object contour. LibreOffice Impress snaps to a snap point if the mouse pointer is nearer than the distance selected in the Snap range control.

Constrain Objects

Pri vytváraní alebo presune objektov

Pri vytváraní alebo presune sú grafické objekty obmedzené na pohyb zvisle, vodorovne alebo po uhlopriečke (45 °). Toto nastavenie môžete dočasne deaktivovať stlačením klávesu Shift.

Rozšíriť strany

Specifies that a square is created based on the longer side of a rectangle when the Shift key is pressed before you release the mouse button. This also applies to an ellipse (a circle will be created based on the longest diameter of the ellipse). When the Extend edges box is not marked, a square or a circle will be created based on the shorter side or diameter.

Pri otáčaní

Specifies that graphic objects can only be rotated within the rotation angle that you selected in the When rotating control. If you want to rotate an object outside the defined angle, press the Shift key when rotating. Release the key when the desired rotation angle is reached.

Redukcia bodu

Určuje uhol pri redukcii bodov. Pri práci s polygónmi môže byť užitočné znížiť počet ich bodov úpravy.

Please support us!